Amy đã trải qua 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sau đó, bác sĩ cho cô biết mọi liệu pháp đều thất bại, cô chỉ có thể sống thêm vài tuần. Vì muốn hiểu rõ và tin chắc về cõi đời đời, Amy hỏi mục sư: “Mục sư ơi, thiên đàng trông như thế nào”?

Vị mục sư hỏi Amy thích điều gì nhất ở cuộc sống trên đất. Cô nói về những chuyến dạo bộ, cầu vồng, những người bạn tốt và tiếng cười con trẻ. Cô hỏi với vẻ trông chờ: “Vậy, ý của mục sư là tôi sẽ có mọi điều nầy ở đó?”

Mục sư trả lời: “Tôi tin rằng cuộc sống của cô ở đó sẽ đẹp và kỳ diệu hơn bội phần so với điều cô yêu thích và trải nghiệm ở đây. Hãy nghĩ đến điều tốt nhất ở đây và nhân chúng lên thêm nhiều lần. Với tôi, thiên đàng là như vậy.”

Kinh Thánh không miêu tả chi tiết cuộc sống trong cõi đời đời, nhưng chúng ta biết rằng được ở cùng Đấng Christ trên thiên đàng “tốt hơn rất nhiều” so với hoàn cảnh hiện tại (Phil. 1:23). “Sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài.” (Khải 22:3).

Trên hết mọi điều, chúng ta sẽ được gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt. Những khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta sẽ được thỏa mãn trong Ngài.