Công việc đồng áng thật khó khăn trong những vùng thiếu nước ngọt. Để giải quyết vấn đề này, công ty Seawater Greenhouse đã làm một việc mới: “những căn nhà làm mát” ở Somali, châu Phi và những quốc gia có khí hậu tương tự. Những căn nhà làm mát sử dụng máy bơm năng lượng mặt trời để phun nước mặn lên bức tường làm bằng tấm bìa các-tông gợn sóng. Khi nước chảy xuống những tấm bìa, muối được giữ lại. Phần lớn nước ngọt còn lại sẽ bốc hơi bên trong căn nhà, khiến nó trở thành nơi đủ độ ẩm cho cây trồng và rau củ phát triển tươi tốt.

Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời hứa làm một “việc mới” khi Ngài khiến “những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” cho người Y-sơ-ra-ên xưa (Ês. 43:19). Việc mới này trái ngược với việc cũ mà Ngài đã làm để giải cứu dân Ngài khỏi quân Ê-díp-tô. Bạn có nhớ câu chuyện Biển Đỏ không? Chúa muốn dân Ngài nhớ lại quá khứ nhưng không để nó che khuất sự can thiệp hiện tại của Ngài trong cuộc đời họ (c.18). Ngài phán: “Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc” (c.19).

Việc nhìn về quá khứ có thể nâng đỡ đức tin của chúng ta nơi sự chu cấp của Chúa, nhưng sống trong quá khứ có thể khiến chúng ta mù lòa trước những việc mới của Thánh Linh Chúa ngày nay. Chúng ta có thể cầu xin Chúa bày tỏ cách Ngài đang hành động trong hiện tại – giúp đỡ, tái tạo, và bảo tồn con dân Ngài. Nguyện nhận thức này thúc đẩy chúng ta cùng với Ngài đáp ứng nhu cầu của người khác, cả gần lẫn xa.