Trong buổi đi chơi, chúng tôi gặp một người phụ nữ đã biết gia đình chồng tôi từ khi anh ấy còn nhỏ. Bác ấy nhìn anh Alan chồng tôi rồi đến Xavier con trai chúng tôi, và nói: “Cậu bé đúng là hình ảnh thu nhỏ của bố nó mà. Đôi mắt đó. Nụ cười đó. Đúng. Y như bố nó vậy”. Trong khi vui thích nhận ra hai bố con rất giống nhau, thì bác ấy cũng lưu ý những điểm tương đồng trong tính cách của họ. Nhưng, dù họ giống nhau rất nhiều, nhưng con trai tôi vẫn không phản chiếu hình ảnh bố cháu cách hoàn hảo.

Chỉ có Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời mới phản chiếu hình ảnh Cha Ngài cách trọn vẹn. Đấng Christ là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo” (Côl. 1:15). Trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài mà mọi vật được dựng nên (c.16). “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài” (c.17).

Chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện và học Kinh Thánh, để khám phá phẩm tánh của Đức Chúa Cha bằng cách nhìn xem Chúa Jêsus – là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài mời gọi chúng ta chứng kiến tình yêu của Ngài được bày tỏ qua hành động bằng cách xem xét cách Ngài đối đãi với những người trong Kinh Thánh và trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau khi đầu phục đời sống mình cho Đấng Christ và nhận lãnh món quà là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tăng trưởng trong sự nhận biết và tin cậy vào Cha yêu thương của mình. Ngài biến đổi chúng ta để phản chiếu phẩm tánh của Ngài, để chúng ta có thể sống cho Ngài.

Thật vui mừng khi người khác nói rằng chúng ta giống Chúa Jêsus!