Trong những lúc thất bại nặng nề, thật dễ để tin rằng mọi chuyện đã quá muộn, rằng chúng ta đã đánh mất cơ hội để sống một cuộc đời có mục đích và giá trị. Đó là cách mà Elias, cựu tù nhân tại nhà tù an ninh cao nhất ở New York miêu tả cảm giác của người ở tù. “Tôi đã không giữ được lời hứa về tương lai của chính mình, về con người mình trở thành”.

Nhưng chính chương trình đại học “Sáng Kiến Nhà Tù” của Đại Học Bard đã bắt đầu thay đổi cuộc đời Elias. Anh tham dự vào nhóm tranh luận mà vào năm 2015 đã tranh luận với một nhóm đến từ Harvard – và chiến thắng. Với Elias, trở thành “một phần của nhóm… là cách chứng minh rằng những lời hứa này không hẳn đã bị mất”.

Sự biến đổi tương tự sẽ xảy ra trong tấm lòng khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng tin lành về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus cũng là tin lành dành cho chúng ta. Không quá trễ đâu, chúng ta bắt đầu nhận ra trong sự kinh ngạc. Chúa vẫn có một tương lai dành cho tôi.

Và đó là tương lai mà chúng ta không tự mình kiếm lấy cũng như không ai tước đoạt được, chỉ dựa trên ân điển và quyền năng dư dật của Chúa mà thôi (II Phi. 1:2-3). Một tương lai khi chúng ta được giải phóng khỏi sự tuyệt vọng trên thế gian này và trong tấm lòng mình để bước vào tương lai tràn ngập “vinh quang và nhân đức” của Ngài (c.3). Một tương lai được bảo đảm trong những lời hứa ngoài sức tưởng tượng của Đấng Christ (c.4); và một tương lai được biến đổi “để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời” (Rô. 8:21).