Khi còn là một cậu bé, nhà thần học Bruce Ware thấy thất vọng khi I Phi-e-rơ 2:21-23 kêu gọi chúng ta trở nên giống Chúa Jêsus. Ware đã viết về sự bực tức thời tuổi trẻ trong quyển sách mang tên Con Người Jêsus Christ. “Không công bằng, tôi đã nhất quyết rồi. Đặc biệt khi phân đoạn đó nói hãy đi theo dấu chân của người ‘chẳng hề phạm tội’. Điều này thật kỳ lạ… Tôi không thể hiểu được vì sao Chúa lại muốn chúng ta coi trọng nó cơ chứ”.

Tôi hiểu vì sao Ware lại thấy lời kêu gọi đó của Kinh Thánh gây nản chí đến vậy! Một bài hát xưa có lời rằng: “Giống Chúa Jêsus. Giống Chúa Jêsus. Khát khao của tôi, là giống như Ngài”. Nhưng như Ware đã nói đúng, chúng ta không thể làm được điều đó. Nếu tự mình, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở nên giống Chúa Jêsus.

Tuy nhiên, chúng ta không bị bỏ mặc một mình. Đức Thánh Linh đã được ban cho con cái của Đức Chúa Trời, nhờ đó Đấng Christ có thể được thành hình trong chúng ta (Ga. 4:19). Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Phao-lô nói về Đức Thánh Linh trong chương sách tuyệt vời của mình rằng: “Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài” (Rô. 8:29). Đức Chúa Trời hoàn thành công tác của Ngài trong chúng ta. Và Ngài làm điều đó thông qua Thánh Linh của Chúa Jêsus đang sống trong chúng ta.

Khi thuận phục công tác của Đức Thánh Linh trong mình, chúng ta thực sự trở nên giống Chúa Jêsus hơn. Thật được yên ủi làm sao khi biết rằng đó là mong muốn lớn lao của Chúa đối với chúng ta!