Trong khi dọn vườn để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mùa xuân, tôi nhổ một đám cỏ dại mùa đông lớn và tôi đã nhảy dựng lên! Một con rắn hổ mang độc nằm ẩn mình trong bụi cỏ ngay dưới tay tôi – chỉ còn cách gần ba phân là tôi suýt nắm nhầm lấy nó. Tôi nhìn thấy thân hình đầy màu sắc của nó ngay khi nhấc cục đá lên; phần còn lại của nó được cuộn trong đám cỏ dại ở giữa chân tôi.

Khi chân tôi chạm đất cách đó vài bước, tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã không bị rắn cắn. Và tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần Ngài gìn giữ tôi khỏi những hiểm nguy mà tôi không hề hay biết.

Chúa luôn trông nom con cái của Ngài. Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào Đất Hứa rằng: “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục. 31:8). Họ không thể nhìn thấy Chúa, nhưng Ngài vẫn ở với họ.

Đôi khi, có những khó khăn xảy đến mà chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ về vô số lần Chúa đã bảo vệ mà chúng ta không hề biết!

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng sự chăm sóc quan phòng hoàn hảo của Chúa vẫn ở trên con cái Ngài mỗi ngày. Ngài luôn ở với chúng ta (Mat. 28:20).