Theo truyền thuyết, nhạc trưởng người Anh, Ngài Thomas Beecham từng nhìn thấy một người phụ nữ trông quen thuộc ở tiền sảnh khách sạn. Tin rằng mình biết bà nhưng không thể nhớ tên, ông dừng lại để nói chuyện với bà. Khi hai người trò chuyện, ông mơ hồ nhớ rằng bà có một người anh trai. Hy vọng có manh mối, ông hỏi anh trai bà khỏe không và liệu ông ấy có còn làm công việc cũ hay không. Bà nói: “Ồ, anh ấy rất khỏe, và vẫn còn làm vua.”

Việc nhầm người có thể khiến chúng ta xấu hổ, như đối với Ngài Beecham. Nhưng có những lúc, việc đó còn nghiêm trọng hơn, như đối với Phi-líp – môn đồ của Chúa Jêsus. Tất nhiên, môn đồ này biết Chúa Jêsus, nhưng ông chưa hiểu hết Ngài là ai. Ông muốn Chúa Jêsus “chỉ Cha cho [họ]” và Chúa Jêsus đáp: “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha” (Gi. 14:8–9). Là Con Một của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus bày tỏ Cha một cách hoàn hảo đến nỗi ai biết Ngài chính là biết Cha (c.10–11).

Nếu chúng ta thắc mắc về phẩm tánh hay mối quan tâm của Đức Chúa Trời đối với người khác, chúng ta chỉ cần nhìn vào Chúa Jêsus. Phẩm tánh của Chúa Jêsus, sự nhân từ, thương xót, yêu thương của Ngài bày tỏ phẩm tánh của Đức Chúa Trời. Và mặc dù Đức Chúa Trời thật diệu kỳ và vĩ đại vượt quá nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ của chúng ta, nhưng chúng ta có một món quà lớn lao là Chúa Jêsus mà qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài.