Theo truyền thuyết Trung Quốc, khi Tái Ông mất một con ngựa quý, hàng xóm đã đến chia buồn trước mất mát của ông. Nhưng Tái Ông vẫn bình thản nói: “Biết đâu đó lại là điều tốt cho tôi?” Ngạc nhiên thay, con ngựa đi lạc trở về cùng một con ngựa khác. Khi hàng xóm chúc mừng, Tái Ông nói: “Biết đâu đó lại là tai họa cho tôi?” Đúng y vậy, con trai ông đã bị gãy chân khi cưỡi con ngựa mới. Đây dường như là điều không may, cho đến khi quân đội đến chiêu mộ tất cả trai tráng ra trận. Vì con trai ông bị thương nên không phải đi, điều này cuối cùng đã cứu anh ta khỏi cái chết.

Đây là câu chuyện đằng sau câu tục ngữ Trung Quốc dạy rằng trong cái rủi có cái may và ngược lại. Câu tục ngữ cổ xưa này có sự tương đồng với Truyền Đạo 6:12, ở đây tác giả nói: “Ai biết được điều gì là tốt cho con người?” Thật vậy, không ai trong chúng ta biết được tương lai sẽ ra sao. Sự tai họa có thể có ích lợi tích cực và sự thịnh vượng có thể có tác động xấu.

Mỗi ngày đều đem đến những cơ hội mới, niềm vui mới, tranh chiến mới và cả đau khổ mới. Là con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta có thể yên nghỉ trong quyền tể trị của Ngài và tin cậy Ngài trong những ngày thịnh vượng cũng như tai họa. Chúa “cho cả hai ngày ấy xảy ra” (7:14). Ngài ở bên chúng ta trong tất cả những biến cố của cuộc đời và hứa luôn chăm sóc chúng ta trong tình yêu của Ngài.