Trong một tập của cuộc thi tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ mang tên “America’s Got Talent”, một bé gái 5 tuổi hát hay xuất sắc đến mức vị giám khảo so sánh cháu với ca sĩ kiêm vũ công nhí nổi tiếng vào những năm 1930. Anh nhận xét: “Chú nghĩ Shirley Temple đang sống ở đâu đó trong cháu”. Câu trả lời của bé gái đầy bất ngờ: “Không phải Shirley Temple, mà là Chúa Jêsus!”

Tôi kinh ngạc trước nhận thức sâu sắc của bé gái này rằng niềm vui của cháu đến từ việc Chúa Jêsus đang sống trong cháu. Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta về một thực tế đáng kinh ngạc rằng tất cả những ai tin cậy Chúa không chỉ nhận được lời hứa về sự sống đời đời với Đức Chúa Trời mà còn được Chúa Jêsus sống trong họ qua Thánh Linh Ngài – tấm lòng chúng ta trở nên nơi ngự của Chúa Jêsus (Côl. 1:27; Êph. 3:17).

Sự hiện diện của Chúa Jêsus trong lòng khiến chúng ta có vô vàn lý do để biết ơn (Côl. 2:6-7). Ngài mang đến cho chúng ta khả năng sống có mục đích và sống với năng lực mạnh mẽ (1:28-29). Ngài vun trồng niềm vui trong tấm lòng chúng ta giữa mọi hoàn cảnh, trong những lúc vui mừng hay những lúc khó khăn (Phil. 4:12–13). Thánh Linh của Đấng Christ ban hy vọng cho lòng chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang khiến mọi việc trở nên ích lợi, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy điều đó (Rô. 8:28). Và Thánh Linh ban sự bình an vững bền dù những hỗn loạn đang vây quanh chúng ta (Côl. 3:15).

Với sự tin chắc nhờ Chúa Jêsus sống trong lòng chúng ta, chúng ta có thể để sự hiện diện của Ngài chiếu sáng, hầu người khác nhìn thấy.