Nếu bạn muốn sống lâu hơn, hãy đi nghỉ dưỡng! Bốn mươi năm sau một nghiên cứu về đàn ông tuổi trung niên từng có nguy cơ mắc bệnh tim, các nhà nghiên cứu ở Helsinki, Phần Lan đã tiếp tục theo dõi những người tham gia. Các nhà khoa học đã khám phá ra điều mà họ đã không tìm thấy trong những phát hiện ban đầu: những người dành thời gian đi nghỉ dưỡng có tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Công việc là một phần tất yếu của cuộc sống – là điều Chúa giao phó cho chúng ta trước khi mối quan hệ của chúng ta với Ngài bị gãy đổ trong Sáng Thế Ký 3. Sa-lô-môn viết về cảm giác dường như vô nghĩa mà những người không làm việc vì sự vinh hiển của Chúa đã kinh nghiệm – họ nhận ra sự “lao tâm khó nhọc” và “khổ đau” (Tđ. 2:22-23). Ngay cả khi họ không tích cực làm việc, ông cho biết “tâm trí cũng chẳng được nghỉ ngơi” bởi vì họ đang suy nghĩ về những điều vẫn cần phải làm (c.23).

Đôi khi, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy như đang “theo luồng gió thổi” (c.17) và thất vọng vì không thể “hoàn tất” công việc của mình. Nhưng khi chúng ta nhớ rằng Chúa là một phần trong công việc của chúng ta – là mục đích của chúng ta – thì chúng ta có thể vừa làm việc chăm chỉ vừa dành thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta có thể tin cậy Ngài là Đấng Chu Cấp, vì Ngài là Đấng ban cho mọi sự. Sa-lô-môn thừa nhận rằng “nếu Đức Chúa Trời không ban cho, ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời?” (c.25, BDM). Có lẽ, bằng cách tự nhắc nhở mình về chân lý đó, chúng ta có thể siêng năng làm việc cho Ngài (Côl. 3:23) và cũng cho phép bản thân có thời gian nghỉ ngơi.