Hơn hai trăm tình nguyện viên đã hỗ trợ hiệu sách mang tên October Books ở Southampton, nước Anh, để chuyển hàng tồn kho đến địa chỉ dưới phố. Những người trợ giúp xếp hàng trên vỉa hè và chuyển sách xuống “băng chuyền” là hàng người nối tiếp nhau. Khi chứng kiến các tình nguyện viên làm việc, một nhân viên cửa hàng nói: “Đó là… trải nghiệm thực sự cảm động khi thấy mọi người [giúp đỡ]… Họ muốn trở thành một phần của điều gì đó lớn hơn”.

Chúng ta cũng có thể trở thành một phần của điều gì đó vĩ đại hơn nhiều so với bản thân. Chúa dùng chúng ta để chia sẻ với thế giới về thông điệp yêu thương của Ngài. Vì ai đó đã chia sẻ thông điệp này với chúng ta, chúng ta hãy chuyển thông điệp này đến người khác. Phao-lô so sánh việc xây dựng vương quốc của Chúa với việc làm vườn. Một số người gieo hạt trong khi một số người khác tưới nước. Như Phao-lô đã nói, chúng ta là “những người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời” (I Cô. 3:9).

Mỗi công việc đều quan trọng, nhưng tất cả đều được hoàn tất trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh, Đức Chúa Trời khiến mọi người được tăng trưởng tâm linh khi họ nghe biết rằng Ngài yêu thương họ và sai Con Ngài đến để chết thay họ, để họ được giải cứu khỏi tội lỗi (Gi. 3:16).

Chúa thực hiện phần lớn công việc của Ngài trên đất thông qua những “tình nguyện viên” như bạn và tôi. Dù chúng ta là một phần của cộng đồng lớn hơn nhiều so với đóng góp mà chúng ta có thể thực hiện, nhưng chúng ta có thể giúp cộng đồng phát triển bằng cách cùng nhau chia sẻ tình yêu của Ngài với thế giới.