Một năm nọ, trong kỳ Thánh Kinh hè, hội thánh của Ken quyết định đem tới những con vật sống để minh họa cho câu chuyện Kinh Thánh. Khi đến để giúp đỡ, Ken được nhờ đem một con cừu vào trong. Anh hầu như đã phải kéo con vật lông xù này vào phòng tập thể dục của hội thánh bằng một sợi dây. Nhưng khi một tuần trôi qua, con cừu bớt miễn cưỡng hơn để theo anh. Đến cuối tuần, Ken không cần phải kéo dây nữa; anh chỉ gọi con cừu và nó đi theo, vì biết nó có thể tin tưởng anh.

Trong Tân Ước, Chúa Jêsus so sánh chính Ngài với người chăn chiên, Ngài phán rằng con dân Ngài, tức là chiên, sẽ theo Ngài vì họ biết tiếng Ngài (Gi. 10:4). Nhưng những con chiên đó sẽ chạy trốn khỏi người lạ hoặc kẻ trộm (c.5). Giống như chiên, chúng ta (là con cái Chúa) cũng biết tiếng của Người Chăn thông qua mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Và qua đó, chúng ta hiểu được bản tính của Chúa và học tập tin cậy Ngài.

Khi chúng ta biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận biết tiếng Ngài và có thể chạy trốn khỏi “kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt” (c.10) – khỏi những kẻ cố lừa dối và lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Không giống những giáo sư giả đó, chúng ta có thể tin cậy vào tiếng của Người Chăn rằng Ngài sẽ dắt chúng ta đến nơi an toàn.