Có một người gọi đến đài phát thanh Cơ Đốc và nói rằng vợ anh đang từ bệnh viện trở về nhà sau cuộc phẫu thuật. Sau đó, điều anh chia sẻ khiến lòng tôi cảm động sâu sắc: “Mọi người trong hội thánh rất hay giúp đỡ, chăm sóc chúng tôi trong thời gian này.”

Khi nghe câu nói đơn giản này, tôi được nhắc nhở về giá trị và sự cần thiết của lòng hiếu khách và sự quan tâm của Cơ Đốc nhân. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tình yêu thương và sự hỗ trợ của anh em tín hữu dành cho nhau là một trong những cách tuyệt vời nhất để chứng minh sức mạnh thay đổi đời sống của Phúc Âm.

Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết thư I Phi-e-rơ để lưu hành trong các hội thánh ở nơi mà ngày nay là nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bức thư đó, ông thôi thúc độc giả làm theo điều mà bạn của ông là Phao-lô đã viết trong Rô-ma 12:13: “Hãy ân cần tiếp khách”. Phi-e-rơ nói: “Hãy yêu thương nhau tha thiết… Hãy tiếp đãi nhau”, và ông bảo họ hãy dùng những ân tứ Chúa ban để “phục vụ nhau” (I Phi. 4:8-10). Đây là chỉ dẫn rõ ràng cho tất cả những người tin Chúa về cách chúng ta đối đãi với anh em mình.

Tất cả chúng ta đều quen biết những người giống như vợ của người gọi đến đài phát thanh trên – những người đang cần người khác đến bên để bày tỏ sự quan tâm và tình yêu thương giống như Đấng Christ. Nhờ sức Chúa, nguyện chúng ta được người khác làm chứng tốt là người “rất hay giúp đỡ”.