Gia đình tôi sống trong ngôi nhà có tuổi đời gần một thế kỷ với rất nhiều đặc điểm, bao gồm những bức tường thạch cao có kết cấu lạ lùng. Một người thợ xây cảnh báo với tôi rằng với những bức tường này, để treo một bức tranh, tôi phải khoan đinh vào giá đỡ bằng gỗ hoặc dùng neo thạch cao để hỗ trợ. Nếu không, tranh có nguy cơ bị rơi xuống đất, để lại cái lỗ xấu xí.

Tiên tri Ê-sai đã sử dụng hình ảnh chiếc đinh đóng chắc vào tường để mô tả một nhân vật nhỏ trong Kinh Thánh tên là Ê-li-a-kim. Không giống như viên quản lý tham nhũng Sép-na (Ês. 22:15–19), cũng như dân Y-sơ-ra-ên tự tìm kiếm sức mạnh, (c.8–11) Ê-li-a-kim tin cậy nơi Chúa. Khi nói tiên tri về việc vua Ê-xê-chia thăng chức quản lý cung điện cho Ê-li-a-kim, Ê-sai viết rằng Ê-li-a-kim sẽ được làm cho vững chắc như “cọc lều đóng xuống đất” (c.23). Được neo chắc nơi chân lý và ân điển của Chúa cũng sẽ giúp Ê-li-a-kim trở thành chỗ dựa cho gia đình và dân tộc mình (c.22–24).

Tuy nhiên, Ê-sai đã kết luận lời tiên tri này với lời nhắc nhở cảnh tỉnh rằng không ai có thể là sự bảo vệ tối thượng cho bạn bè hoặc gia đình – tất cả chúng ta đều thất bại (c.25). Chiếc neo đáng tin cậy duy nhất cho cuộc đời chúng ta là Chúa Jêsus (Thi. 62:5–6; Mat. 7:24). Khi chúng ta quan tâm đến người khác và chia sẻ gánh nặng với họ, nguyện chúng ta cũng hướng họ đến với Chúa, là chiếc neo vững chắc.