Nghiên Cứu Harvard về Sự Phát Triển của Con Người là một dự án kéo dài hàng thập kỷ nhằm giúp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các mối quan hệ lành mạnh. Nghiên cứu bắt đầu với một nhóm gồm 268 sinh viên năm hai tại Đại học Harvard vào những năm 1930 và sau đó mở rộng ra với 456 cư dân nội thành Boston. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn những người tham gia và xem xét hồ sơ y tế của họ vài năm một lần. Họ phát hiện ra rằng các mối quan hệ thân thiết là yếu tố lớn nhất trong việc dự đoán hạnh phúc và sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu ở cùng những người phù hợp, chúng ta sẽ cảm nhận niềm vui sâu sắc hơn.

Điều này dường như phản ánh những gì sứ đồ Phao-lô mô tả trong Phi-líp 1. Viết thư từ trong tù, Phao-lô không thể không nói với bạn hữu rằng ông cảm tạ Chúa mỗi khi nhớ đến họ, và ông cầu nguyện “với niềm vui mừng” (c.4). Nhưng không phải với bạn hữu nào cũng vậy; đây là những anh chị em trong Chúa Jêsus, những người “dự phần ân điển”, cộng tác với Phao-lô trong việc rao truyền Tin Lành (c.7). Mối quan hệ của họ là mối quan hệ chia sẻ và hỗ tương – tình bạn chân chính được hình thành bởi tình yêu của Chúa và chính Phúc Âm.

Thật vậy, bạn bè là quan trọng, nhưng những người bạn đồng hành trong Đấng Christ là chất xúc tác của niềm vui đích thực và sâu sắc. Ân điển của Chúa sẽ gắn kết chúng ta với nhau không gì thay thế được. Và ngay cả qua những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, niềm vui đến từ sự gắn kết đó vẫn sẽ trường tồn.