Tôi đang khám phá thư viện ở tầng dưới của một trung tâm cộng đồng mới thì một tiếng đổ sầm phía trên bất ngờ làm rung chuyển căn phòng. Vài phút sau lại xảy ra việc tương tự, và sau đó nữa. Cuối cùng, người thủ thư đang bối rối giải thích rằng khu vực tập tạ được đặt ngay phía trên thư viện, và tiếng ồn cứ vang lên mỗi khi ai đó thả tạ. Các kiến trúc sư và nhà thiết kế đã lên kế hoạch cẩn thận cho nhiều khía cạnh của cơ sở hiện đại này, nhưng họ đã quên đặt thư viện cách xa mọi hoạt động.

Trong cuộc sống cũng vậy, kế hoạch của chúng ta thường có sai sót. Chúng ta bỏ qua những cân nhắc quan trọng. Kế hoạch của chúng ta không phải lúc nào cũng tính đến rủi ro hoặc bất ngờ. Mặc dù việc lập kế hoạch giúp tránh được tình trạng thiếu hụt tài chính, không đủ thời gian và các vấn đề sức khỏe, nhưng ngay cả những chiến lược kỹ lưỡng nhất cũng không thể loại bỏ mọi vấn đề khỏi cuộc sống. Chúng ta đang sống trong thế giới hậu Ê-đen.

Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sự cân bằng giữa việc thận trọng cân nhắc tương lai (Châm. 6:6–8) và đương đầu với khó khăn. Chúa thường có mục đích cho những rắc rối mà Ngài cho phép xảy đến trong cuộc đời chúng ta: giúp chúng ta kiên nhẫn hơn, giúp tăng trưởng đức tin, hoặc đưa chúng ta đến gần Ngài hơn. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu” (Châm. 19:21). Khi chúng ta đầu phục những mục tiêu và hy vọng tương lai cho Chúa Jêsus, Ngài sẽ cho chúng ta thấy những gì Ngài muốn làm trọn trong chúng ta và qua chúng ta.