Tên anh ấy là Spencer, nhưng mọi người đều gọi anh là “Spence”. Anh từng là nhà vô địch đường đua tiểu bang ở trường trung học; sau đó anh tiếp tục theo học ở một trường đại học danh tiếng với học bổng toàn phần. Anh hiện sống ở một trong những thành phố lớn nhất của Mỹ và rất được kính trọng trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Nhưng nếu bạn hỏi Spence về những thành tựu lớn nhất của anh cho đến nay, anh sẽ không đề cập đến bất kỳ điều gì trong số đó. Anh sẽ hào hứng kể về những chuyến đi đến Nicaragua vài tháng một lần để thăm những đứa trẻ và giáo viên trong chương trình dạy kèm mà anh đã giúp thành lập ở một trong những khu vực nghèo nhất của đất nước. Và anh sẽ cho bạn biết cuộc sống của anh phong phú như thế nào khi phục vụ họ.

“Người thấp kém nhất”. Đó là cụm từ mà người ta sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng Chúa Jêsus đã sử dụng nó để mô tả những người mà theo tiêu chuẩn của thế giới là có rất ít hoặc không có gì để đáp lại sự phục vụ của chúng ta. Họ là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà thế giới thường bỏ qua – thậm chí là hoàn toàn quên lãng. Tuy nhiên, Chúa Jêsus nâng chính những người đó lên địa vị cao đẹp khi nói rằng: “Khi các con làm điều ấy [cho họ], tức là đã làm cho Ta” (Mat. 25:40). Bạn không cần phải có bằng cấp từ trường đại học danh tiếng để hiểu được điều Đấng Christ muốn nói: phục vụ “người thấp kém nhất” chính là phục vụ Ngài. Tất cả những gì thực sự cần là một tấm lòng sẵn sàng.