Cô Karen, giáo viên cấp hai, đã sáng tạo một hoạt động để dạy học sinh cách hiểu nhau hơn. Trong “Hoạt Động Gánh Nặng”, học sinh viết ra một số gánh nặng về mặt tình cảm mà mình đang mang. Những mảnh giấy được chia sẻ ẩn danh, giúp học sinh hiểu rõ hơn về những khó khăn của nhau, thường với phản ứng đầy nước mắt từ các bạn cùng lớp. Lớp học kể từ đó luôn có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh tuổi thiếu niên, các bạn giờ đây có ý thức đồng cảm với nhau hơn.

Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa đã thúc giục dân Ngài phải đối xử với nhau bằng sự nhân từ và thấu cảm trong mối quan hệ với người khác (Rô. 12:15). Ngay từ sách Lê-vi Ký trong lịch sử ban đầu của Y-sơ-ra-ên, Chúa đã hướng dân Y-sơ-ra-ên đến sự đồng cảm – đặc biệt là trong cách cư xử với dân ngoại bang. Chúa dạy hãy “yêu họ như chính mình” vì dân sự cũng từng là kiều dân ở Ai Cập và biết rất rõ sự khó khăn đó (Lê. 19:34).

Đôi khi những gánh nặng đang mang khiến chúng ta cảm thấy mình giống như người ngoài – đơn độc và bị hiểu lầm – ngay cả với những đồng nghiệp của mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng trải qua điều tương tự để rút kinh nghiệm như dân Y-sơ-ra-ên đã làm với những kiều dân ở giữa họ. Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể đối xử với những người mà Chúa đặt để trên bước đường của mình với sự tôn trọng và thấu hiểu như chính điều bản thân mình mong muốn. Dù là học sinh trung học thời hiện đại, dân Y-sơ-ra-ên hay bất kỳ ai, chúng ta tôn vinh Chúa khi chúng ta làm điều đó.