Trong suốt mười lăm năm, Mike Burden đã tổ chức những buổi gặp gỡ đầy hận thù tại cửa hàng kỷ vật của mình ở một thị trấn nhỏ. Nhưng đến năm 2012, khi vợ ông bắt đầu đặt câu hỏi về sự tham gia của ông, thì ông đã mềm lòng. Ông nhận ra mình đã sai khi có những quan điểm phân biệt chủng tộc và ông không muốn là người như vậy nữa. Nhóm binh sĩ đã trả đũa bằng cách đuổi gia đình ông ra khỏi căn hộ mà họ đã thuê từ một thành viên trong nhóm.

Ông đã tìm sự giúp đỡ ở đâu? Thật ngạc nhiên, ông đã đến với một mục sư da màu ở địa phương, người mà ông đã xung đột. Vị mục sư đó và hội thánh đã cung cấp chỗ ở và lương thực cho gia đình Mike trong một thời gian. Khi được hỏi vì sao lại đồng ý giúp đỡ, Mục sư Kenedy đã giải thích: “Chúa Jêsus đã làm những điều rất lạ lùng. Vì vậy, khi đến lúc cần giúp thì bạn hãy làm điều Chúa muốn bạn làm.” Sau đó Mike đã phát biểu tại hội thánh của Mục sư Kenedy và xin lỗi cộng đồng da màu vì đã dự phần vào việc lan tỏa hận thù.

Chúa Jêsus đã dạy những ý tưởng lạ lùng trong Bài Giảng Trên Núi: “Ai xin, hãy cho… Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” (Mat. 5:42, 44). Đó là lối suy nghĩ khác biệt mà Chúa kêu gọi chúng ta làm theo. Dù có vẻ là yếu đuối, nhưng thực ra là hành động bày tỏ sức mạnh của Đức Chúa Trời.

Đấng dạy dỗ chúng ta chính là Đấng ban cho chúng ta năng quyền để sống cuộc đời khác biệt trong bất kỳ cách nào mà Ngài muốn.