Khi hai người lính cứu hỏa, mệt nhoài và phủ đầy bụi than, dừng lại trước một quán ăn để ăn sáng, cô phục vụ nhận ra họ đã xuất hiện trên bản tin và biết rằng họ đã chiến đấu cả đêm với đám cháy tại một kho hàng. Để bày tỏ lòng cảm kích của mình, cô đã ghi chú trên hóa đơn của họ: “Tôi xin được mời hai anh bữa sáng hôm nay. Cảm ơn hai anh… đã phục vụ người khác và lao vào những nơi mà ai cũng bỏ chạy… Lòng can đảm của các anh trong vụ vụ cháy quả là tấm gương sáng”.

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy tấm gương can đảm qua hành động của ba người trai trẻ: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô (Đa-ni-ên 3). Thay vì vâng lệnh quỳ lạy pho tượng của vua Ba-by-lôn, những người trai trẻ này lại can đảm bày tỏ lòng yêu kính Chúa bằng cách từ chối làm theo lịnh truyền đó. Hình phạt của họ là bị quăng vào lò lửa hực. Nhưng những chàng trai này không nao sờn: “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu… chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (c.17-18).

Chúa đã giải cứu họ, thậm chí còn bước đi cùng họ trong ngọn lửa (c.25-27). Khi ở trong lò lửa thử thách và nan đề ngày nay, chúng ta cũng có sự bảo đảm rằng Chúa ở cùng mình. Ngài là Đấng toàn năng.