Một người cha trẻ ôm đứa con trai bé bỏng trong tay, hát cho nó nghe và đung đưa nó với nhịp điệu nhẹ nhàng. Đứa bé bị khiếm thính, không thể nghe được giai điệu hay ca từ. Nhưng người cha vẫn hát, với cử chỉ nhẹ nhàng, đẹp đẽ bắt nguồn từ tình yêu dành cho con trai mình. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng nụ cười đáng yêu của đứa bé.

Hình ảnh này rất giống với những lời của tiên tri Sô-phô-ni trong Cựu Ước nói rằng Đức Chúa Trời sẽ vui mừng ca hát cho con cái Ngài, là dân Giê-ru-sa-lem (Sô. 3:17). Đức Chúa Trời thích làm những điều tốt lành cho con cái yêu dấu của Ngài, như là cất bỏ án phạt và dẹp sạch kẻ thù của họ (c.15). Sô-phô-ni nói rằng họ không còn lý do gì để sợ hãi nữa, mà có cớ để vui mừng.

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được mua chuộc bởi sự hy sinh của Chúa Jêsus Christ, đôi khi chúng ta cũng bị nặng tai – không thể, hay có lẽ là không muốn lắng nghe tình yêu thương chan chứa mà Đức Chúa Trời hát cho chúng ta. Sự vui thích của Ngài dành cho chúng ta cũng giống như người cha trẻ kia, hát cho con mình cách trìu mến mặc cho nó không thể nghe thấy. Ngài cũng đã cất đi án phạt của chúng ta, ban cho chúng ta lý do để vui mừng. Có lẽ chúng ta cần lắng tai để nghe rõ hơn sự vui mừng vang lên trong tiếng của Ngài. Lạy Cha, xin giúp con nghe thấy giai điệu yêu thương của Cha và vui mừng khi được Ngài bồng ẵm an toàn trong tay Ngài.