Tôi có thể nhắm mắt và hồi tưởng lại ngôi nhà nơi tôi lớn lên. Tôi nhớ lúc ngắm sao cùng với bố. Chúng tôi thay phiên nhau nheo mắt nhìn vào kính viễn vọng, cố gắng tập trung vào những đốm sáng lấp lánh và lung linh. Những đốm sáng này, được tạo ra bởi sức nóng và lửa, nổi bật lên trên nền trời tối đen như mực.

Bạn có nghĩ mình là một ngôi sao sáng không? Tôi không nói về việc đạt được những thành tựu của con người, mà là nổi bật lên trên nền đen tối của tội lỗi và gian ác. Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu tại Phi-líp rằng Chúa sẽ chiếu sáng trong và qua họ khi họ “giữ vững lời hằng sống” và không cằn nhằn hay lưỡng lự.

Sự hiệp nhất của chúng ta với các tín hữu khác và sự trung tín với Chúa sẽ biệt riêng chúng ta khỏi thế gian này. Vấn đề là những điều đó không tự nhiên mà có. Chúng ta luôn phải nỗ lực vượt qua cám dỗ để duy trì mối liên hệ gần gũi với Chúa. Chúng ta vật lộn chống lại sự ích kỷ để hòa thuận với anh chị em thuộc linh của mình.

Nhưng hy vọng vẫn còn đó. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đang sống trong mỗi tín hữu, sẽ ban năng lực để chúng ta tiết độ, nhân từ, và trung tín (Gal. 5:22-23). Như chúng ta được kêu gọi sống vượt trên khả năng tự nhiên, sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa khiến điều này có thể xảy ra (Phil. 2:13). Nếu mỗi tín hữu trở thành một “ngôi sao sáng” nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, hãy tưởng tượng xem ánh sáng của Chúa sẽ đẩy lùi bóng tối quanh ta như thế nào!