Người đàn ông phía trước tôi ở chỗ rửa xe đang làm nhiệm vụ. Anh cố ý sải bước ra phía sau chiếc xe bán tải của mình và tháo móc ra, để nó không vướng vào những cây chổi lăn công suất cao. Anh trả tiền cho người phục vụ rồi lái xe ra chỗ làn tự động – nơi anh rời đi. Người phục vụ la lên phía sau: “Dừng lại! Dừng lại!” nhưng cửa sổ chiếc xe đã đóng và anh ấy không thể nghe được. Trong chốc lát anh đã đi khỏi chỗ rửa xe. Chiếc xe tải của anh ấy còn chưa ướt chút nào.

Ê-li cũng có một nhiệm vụ. Ông đang bận rộn hầu việc Chúa trong những cách lớn lao. Ông vừa đánh bại các tiên tri Ba-anh trong một cuộc thách đấu siêu nhiên, và điều đó đã khiến ông kiệt sức (xem I Vua. 18:16-39). Ông cần thời gian để hồi phục. Chúa đã đem Ê-li đến núi Hô-rếp, nơi Ngài đã hiện ra với Môi-se ngày xưa. Một lần nữa, Chúa đã khiến núi rúng động. Nhưng Ngài không có trong cơn gió khiến núi xé ra, trong cơn động đất, hay trong đám lửa. Chúa đến với Ê-li trong tiếng thì thầm êm dịu. “Vừa nghe tiếng ấy, Ê-li lấy áo choàng phủ kín mặt mình, ra đứng nơi miệng hang” để gặp Chúa (I Vua. 19:13).

Bạn và tôi cũng có một nhiệm vụ. Chúng ta dùng cuộc đời mình để đạt được những điều lớn lao cho Đấng cứu chuộc mình. Nhưng nếu chúng ta không bao giờ nghỉ ngơi để được hồi phục, thì chúng ta sẽ đi qua đời này mà bỏ lỡ sự tuôn đổ của Thánh Linh Ngài. Chúa thì thầm : “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi. 46:10). Hãy dừng lại nghỉ ngơi.