Được cung cấp đủ ánh sáng và nước, những bông hoa dại đầy sức sống phủ đầy nhiều khu vực ở California như thung lũng Antelope và núi Figueroa. Nhưng điều gì xảy ra khi hạn hán đến? Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng một số loài hoa dại tích trữ phần lớn hạt giống của chúng dưới lòng đất thay vì để chúng vươn lên khỏi mặt đất và nở hoa. Sau cơn hạn hán, những cây này dùng các hạt giống đã để dành để bắt đầu bừng nở trở lại.

Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa cũng đã sinh sôi nẩy nở tại xứ Ai Cập, dù họ ở trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Họ bị bắt làm việc ngoài đồng và làm gạch. Các đốc công tàn nhẫn bắt họ xây toàn bộ thành trì cho Pha-ra-ôn. Vua Ai Cập còn tàn sát con trẻ để giảm bớt dân số của họ. Tuy nhiên, bởi vì Chúa gìn giữ họ, nên “người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Y-sơ-ra-ên càng gia tăng và lan rộng chừng nấy” (Xuất. 1:12). Nhiều học giả Kinh Thánh ước tính dân số của Y-sơ-ra-ên gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tăng lên mức hai triệu người (hoặc hơn) trong thời gian họ ở Ai Cập.

Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo toàn dân Ngài khi ấy, cũng đang gìn giữ chúng ta ngày nay. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ chúng ta lo lắng khi phải trải qua hoàn cảnh nào đó. Nhưng Kinh Thánh bảo đảm rằng “nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế”, thì Ngài cũng sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta (Mat. 6:30).