Năm 2019, một người leo núi đã đón bình minh lần cuối cùng trong đời trên đỉnh Everest. Anh đã sống sót vượt qua con đường dốc nguy hiểm, nhưng độ cao đã bóp nghẹt trái tim anh và anh qua đời trên đường xuống núi. Một chuyên gia y tế cảnh báo những người leo núi không được nghĩ rằng đỉnh núi là điểm kết thúc cho hành trình của họ. Họ phải đứng lên và đi xuống thật nhanh và nhớ rằng “họ đang ở trong Vùng Chết”.

Đa-vít đã sống sót khi trèo lên đỉnh cao đầy nguy hiểm trong cuộc đời. Ông đã giết chết sư tử và gấu, quật ngã Gô-li-át, tránh được mũi giáo và đạo quân truy đuổi của Sau-lơ, đánh bại người Phi-li-tin và Am-môn để lên ngôi vua.

Nhưng Đa-vít quên rằng ông đang ở trong vùng chết. Trên đỉnh thành công của Đa-vít, khi “bất cứ nơi nào [ông] đi đến thì Đức Giê-hô-va đều cho vua được thắng” (II Sam. 8:6), thì ông lại phạm tội ngoại tình và giết người. Sai lầm ban đầu của ông là gì? Ông đã nán lại trên đỉnh núi. Khi quân đội của ông đã bắt đầu cho những thử thách mới, thì ông “ở lại Giê-ru-sa-lem” (11:1). Đa-vít đã từng tình nguyện đi đánh Gô-li-át; giờ đây ông lại nghỉ ngơi trong sự tưởng thưởng cho những chiến thắng của mình.

Thật khó để bước xuống khi tất cả mọi người, kể cả Chúa, nói rằng bạn đặc biệt (7:11-16). Nhưng chúng ta phải làm điều đó. Nếu đạt được thành công nào đó, chúng ta có thể ăn mừng cách thích hợp và nhận những lời chúc mừng, nhưng chúng ta phải đi tiếp. Chúng ta đang ở trong vùng chết. Hãy đi xuống núi. Hãy khiêm nhường phục vụ người khác dưới thung lũng – cầu xin Chúa gìn giữ tấm lòng và mỗi bước đi của chúng ta.