Helen Roseveare, vị bác sĩ giáo sĩ tại xứ Congo thuộc Phi châu đã bị những người nổi loạn trong Cuộc Nổi Dậy Simba năm 1964 bắt cầm tù. Bị những người bắt giữ đánh đập và ngược đãi, bà đã chịu đau đớn khủng khiếp. Những ngày sau đó, bà tự hỏi chính mình: “Chuyện này có đáng không?”

Khi bắt đầu suy gẫm về cái giá của việc đi theo Chúa Jêsus, bà cảm nhận Chúa đang phán với bà về điều đó. Nhiều năm sau, bà giải thích khi được phỏng vấn rằng: “Khi những giờ phút kinh hoàng đó đến trong cuộc nổi loạn và cái giá dường như quá đắt không thể trả nổi, dường như Chúa đã nói với tôi rằng: ‘Con hãy đổi câu hỏi đi. Không phải là ‘Chuyện đó có đáng không?’ Mà là ‘Ta có xứng đáng không?’” Bà kết luận rằng dù trải qua tất cả nỗi đau đó: “Câu trả lời luôn luôn là ‘Phải, Ngài thật xứng đáng.’”

Bởi ân điển của Chúa hành động trong bà qua thử thách cam go, bà Helen Roseveare quyết định rằng Đấng Cứu Thế đã chịu khổ thậm chí chịu chết thay cho bà xứng đáng là Đấng để bà bước theo cho dù phải đối mặt với điều gì đi nữa. “Ngài thật xứng đáng”, lời này của bà vang vọng tiếng hát được dâng lên xung quanh ngai của Chúa Jêsus ở sách Khải Huyền: [Họ] “đồng hát lớn tiếng rằng: ‘Chiên Con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi!’” (5:12).

Chúa Cứu Thế của chúng ta đã chịu khổ, đổ huyết ra và chết vì chúng ta, hoàn toàn phó chính mình Ngài, để chúng ta được tự do nhận lãnh sự sống đời đời và niềm hy vọng vĩnh cửu. Ngài đã phó tất cả vì chúng ta nên xứng đáng để chúng ta phó tất cả cho Ngài. Ngài thật xứng đáng thay!