Đối với Christopher, một thương binh, mỗi sinh hoạt hàng ngày đều là một thách thức, cần nhiều thời gian để làm xong và khiến ông đau đớn. Nhưng, ông vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ vợ con. Những người đi ngang qua sẽ thấy ông dùng chiếc máy cắt cỏ đẩy tay để cắt cỏ mỗi tuần.

Một ngày nọ, Christopher nhận được một lá thư và chiếc máy cắt cỏ ngồi lái đắt tiền – từ một ân nhân giấu tên. Sự thỏa lòng của người ban cho âm thầm này đến từ đặc ân được giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.

Chúa Jêsus không nói rằng mọi sự ban cho của chúng ta đều phải bí mật, nhưng Ngài nhắc nhở chúng ta hãy tra xét lại động cơ của mình (Mat. 6:1). Chúa cũng nói: “Khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi” (c.2). Chúa muốn chúng ta là những người ban cho rời rộng, nhưng Ngài cũng khích lệ chúng ta tránh làm việc thiện trước mặt người khác để được tán thưởng hay được ghi nhận đặc biệt (c.3).

Khi nhận biết rằng tất cả mọi thứ mình có đều đến từ Chúa, chúng ta sẽ trở nên những người ban cho âm thầm, không cần lời khen ngợi hay sự ngưỡng mộ của người khác. Đấng biết rõ mọi việc và cũng là Đấng ban cho mọi điều tốt lành vui lòng khi con cái Ngài ban cho cách rời rộng và chân thành. Không gì sánh được với phần thưởng là được Ngài đẹp lòng.