Một cuộc khảo sát gần đây đã hỏi những người tham gia cho ý kiến về độ tuổi mà họ nghĩ là mình trở nên người trưởng thành. Những người xem bản thân là người trưởng thành chỉ ra những hành vi cụ thể để chứng minh cho tình trạng của họ. Có ngân sách chi tiêu và mua được nhà cửa là hai đặc điểm đứng đầu trong danh sách dấu hiệu của “sự trưởng thành”. Những đặc điểm khác bao gồm nấu bữa tối cuối tuần và lên lịch khám bệnh của riêng mình, cho đến khả năng hài hước hơn khi chọn đồ ăn vặt cho bữa tối hoặc cảm thấy phấn khởi khi ở nhà vào tối thứ bảy thay vì ra ngoài.

Kinh Thánh nói rằng chúng ta cũng nên hướng tới sự trưởng thành về mặt thuộc linh. Phao-lô viết thư cho hội thánh tại Ê-phê-sô, thúc giục họ “trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ” (Êph. 4:13). Khi còn “non trẻ” trong đức tin, chúng ta dễ bị chi phối bởi “luồng gió học thuyết” (c.14), là điều thường gây ra sự chia rẽ giữa chúng ta. Nhưng khi trưởng thành trong sự hiểu biết chân lý, chúng ta hoạt động như một cơ thể hiệp nhất trong “Đấng Christ, là đầu” (c.15).

Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh Ngài giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết đầy trọn về Ngài (Gi. 14:26) và Ngài trang bị cho các mục sư và giáo sư để dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta đến sự trưởng thành trong đức tin (Êph. 4:11-12). Cũng giống như có những đặc điểm chứng minh cho sự trưởng thành về thuộc thể, sự hiệp một của chúng ta trong thân thể Ngài là bằng chứng của sự tăng trưởng thuộc linh.