Người lãnh đạo hội nghị trực tuyến nói: “Chào buổi sáng!” Tôi chào lại nhưng không nhìn ông ấy. Tôi bị phân tâm bởi hình ảnh của mình trên màn hình. Tôi trông như thế này ư? Tôi nhìn gương mặt tươi cười của những người khác. Đúng là họ. Vậy thì hình ảnh này đúng là tôi rồi. Tôi nên giảm cân một chút và nên cắt tóc.

Pha-ra-ôn cũng nghĩ là mình khá tuyệt. Ông là “con sư tử giữa các dân tộc… quái vật dưới biển” (Êx. 32:2). Nhưng sau đó ông hiểu một chút về bản thân từ góc nhìn của Đức Chúa Trời. Chúa nói ông sẽ gặp hoạn nạn và Ngài sẽ phơi xác ông cho thú hoang, khiến “nhiều dân kinh hoàng về ngươi, và các vua chúng sẽ vì cớ ngươi mà mất vía” (c.10). Pha-ra-ôn có ấn tượng kém hơn những gì ông nghĩ.

Có thể chúng ta nghĩ rằng mình “đẹp đẽ về mặt thuộc linh” – cho đến khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi của mình theo cách của Đức Chúa Trời. Khi so sánh với tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài thì “mọi việc công chính của chúng [ta] như miếng giẻ bẩn thỉu” (Ês. 64:6). Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy một điều khác, chân thực hơn: Ngài thấy Chúa Jêsus, và Ngài nhìn chúng ta trong Chúa Jêsus.

Bạn có cảm thấy nản lòng vì bản chất của chính mình không? Hãy nhớ rằng đó không phải là con người thật sự của bạn. Nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, và bạn ở trong Ngài, thì sự thánh khiết của Ngài sẽ bao phủ bạn. Bạn tốt đẹp hơn những gì bạn hình dung.