Mẹ tôi đã cam kết thực hiện nhiều điều trong cuộc đời bà, nhưng có một điều không thay đổi là mong muốn nhìn thấy những thiếu nhi nhận biết Chúa Jêsus. Trong số ít lần tôi chứng kiến mẹ bày tỏ sự bất đồng cách công khai, tất cả đều vì có ai đó muốn cắt giảm ngân sách của mục vụ thiếu nhi để dành cho các khoản chi mà theo họ là ‘quan trọng’ hơn. Mẹ nói với tôi: “Mẹ chỉ nghỉ việc một mùa hè khi mẹ mang thai em con thôi”. Tôi thực hiện một phép tính nhỏ trong gia đình và nhận thấy mẹ mình đã làm việc với các thiếu nhi của hội thánh trong 55 năm.

Mác 10 ký thuật một trong những câu chuyện đáng yêu trong các sách Phúc m, thường được đặt tiêu đề là “Chúa Jêsus và các con trẻ”. Người ta đem con trẻ đến với Chúa Jêsus để Ngài bồng ẵm và chúc phước cho chúng. Nhưng các môn đồ tìm cách ngăn trở. Mác ghi lại rằng Chúa Jêsus “giận” và khiển trách các môn đồ: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy” (c.14).

Charles Dickens viết: “Tôi yêu những con trẻ ấy; và không thể xem nhẹ việc chúng, những đứa trẻ hoàn toàn mới mẻ trong Chúa, yêu thương chúng ta”. Và cũng không thể xem nhẹ việc chúng ta, những người lớn hơn, làm mọi điều chúng ta có thể để đảm bảo rằng những đứa trẻ này không bị ngăn cách khỏi tình yêu luôn tươi mới của Chúa Jêsus.