Khi bạn tôi là Marge gặp Tami ở buổi học Kinh Thánh, cô nhận thấy dường như họ không có nhiều điểm chung. Nhưng khi Marge kết bạn với Tami, cô học được một bài học giá trị từ người bạn của mình.

Tami chưa từng dự buổi học Kinh Thánh nào trước đó và cô ấy gặp khó khăn để hiểu điều mà những người phụ nữ khác thảo luận trong buổi học: Chúa trò chuyện với họ – là điều mà cô chưa từng kinh nghiệm.

Cô mong muốn được lắng nghe tiếng Chúa nên cô đã hành động. Sau đó, cô nói với Marge: “Tôi đặt một chiếc ghế gỗ cũ bên cạnh và mỗi khi học Kinh Thánh, tôi mời Chúa Jêsus ngồi với tôi”. Sau đó, Tami giải thích rằng mỗi khi có câu Kinh Thánh nào ấn tượng với cô, cô sẽ viết lên ghế bằng phấn. Chiếc ghế trở thành “ghế của Chúa Jêsus” đối với cô và cô lấp đầy nó bằng những thông điệp mà Chúa phán với cô từ Kinh Thánh.

Marge nói: “[Ghế của Chúa Jêsus] đã thay đổi cuộc đời [của Tami]. Cô ấy tăng trưởng về mặt thuộc linh nhờ Kinh Thánh trở nên cá nhân.”

Khi nói với các tín hữu người Do Thái, Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (Gi. 8:31-32). Hãy ở trong lời dạy của Chúa, dù điều đó có nghĩa là viết lời Ngài trên ghế, ghi nhớ hoặc áp dụng vào cuộc sống. Chân lý và sự khôn ngoan từ những thông điệp của Đấng Christ giúp chúng ta tăng trưởng trong Ngài và được tự do.