Trong suốt chương trình truyền hình sửa nhà nổi tiếng, người xem thường nghe người dẫn chương trình nói: “Hãy tưởng tượng điều này!” Sau đó, cô ấy tiết lộ điều sẽ xảy ra khi vật dụng cũ được phục hồi, tường và sàn nhà xỉn màu được sơn hoặc nhuộm lại. Trong một tập phim nọ, sau khi cải tạo, chủ nhà đã quá vui mừng đến nỗi, cùng với những biểu hiện phấn khởi khác, cô đã lặp lại câu “Thật là đẹp!” đến ba lần.

Một trong những phân đoạn “Hãy tưởng tượng!” tuyệt vời trong Kinh Thánh là Ê-sai 65:17-25. Thật là khung cảnh tái tạo rực rỡ! Việc tạo dựng trời mới, đất mới được nhắc đến (c.17), và không chỉ đơn thuần là về thẩm mỹ. Đây là điều sâu sắc và thực tế, thay đổi cuộc sống và bảo tồn cuộc sống. “Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng vườn nho và được ăn trái” (c.21). Bạo lực sẽ chỉ là quá khứ: “Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá trong khắp núi thánh của Ta” (c.25).

Trong khi những sự đảo ngược được hình dung trong Ê-sai 65 sẽ được thực hiện trong tương lai, thì Đức Chúa Trời, Đấng sắp đặt cho sự phục hồi cõi hoàn vũ đang làm công việc thay đổi đời sống trong hiện tại. Sứ đồ Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô. 5:17). Bạn cần sự phục hồi chăng? Cuộc sống của bạn bị tan vỡ bởi sự nghi ngờ, không vâng lời và đau đớn chăng? Cuộc sống có thể thay đổi nhờ Chúa Jêsus, đó là điều đẹp đẽ và dành cho những ai cầu xin và tin cậy.