Khi Joni Eareckson Tada trở về nhà sau một tai nạn bơi lội khiến cô bị liệt tứ chi, cuộc sống của cô trở nên khác hẳn. Giờ đây, cửa ra vào quá hẹp cho xe lăn của cô và bồn rửa thì quá cao. Ai đó phải đút cho cô ăn, cho đến khi cô quyết định học lại cách tự ăn. Lần đầu tiên dùng nẹp tay nhấc chiếc thìa đặc biệt lên miệng, cô cảm thấy bẽ mặt khi làm dính nước sốt táo lên quần áo. Nhưng cô vẫn tiếp tục. Cô nói: “Bí quyết của tôi là học cách dựa vào Chúa Jêsus và nói rằng ‘Chúa ơi, xin giúp con!’” Hôm nay cô ấy đã cầm thìa rất giỏi.

Joni nói rằng sự hạn chế khiến cô phải nhìn vào một người bị giam giữ khác – là sứ đồ Phao-lô, khi ông bị cầm tù ở Rô-ma – và bức thư ông gửi cho người Phi-líp. Joni cố gắng vì điều Phao-lô đã đạt được: “tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” (Phi. 4:11). Lưu ý rằng Phao-lô đã phải học cách để cảm thấy bình an, ông không tự nhiên có được sự bình an. Làm cách nào ông tìm thấy sự thỏa lòng? Qua việc tin cậy Đấng Christ: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (c.13).

Tất cả chúng ta đều phải đối diện những thử thách khác nhau trong cuộc đời, nhưng chúng ta có thể đến với Chúa Jêsus trong từng giây phút để tìm được sự giúp đỡ, sức lực và sự bình an. Ngài sẽ giúp chúng ta kiềm chế để không gắt gỏng với những người thân yêu; Ngài sẽ ban cho lòng can đảm để chúng ta làm những điều khó làm. Hãy nương cậy Ngài và kinh nghiệm sự thỏa lòng trong Ngài.