Tại bồn rửa, hai đứa trẻ vui vẻ hát bài “Happy Birthday” – mỗi em hát hai lần – trong lúc rửa tay. Mẹ các em dạy rằng: “Cần nhiều thời gian để rửa sạch vi khuẩn”. Vì thế, thậm chí trước đại dịch COVID-19, các em đã học cách rửa tay đủ lâu để tay thật sạch.

Giữ mọi thứ sạch sẽ có thể là một tiến trình nhàm chán, như chúng ta đã biết trong cơn đại dịch. Tuy nhiên, rửa sạch tội lỗi có nghĩa là kiên quyết trở lại với Đức Chúa Trời.

Gia-cơ khuyên nài các tín hữu tản lạc khắp đế quốc La Mã hãy tập chú trở lại vào Chúa. Bị vây quanh bởi tranh cạnh và cãi vã, những cuộc chiến để vượt lên trên người khác, để có được của cải, thú vui trần gian, tiền tài, và sự công nhận đã khiến họ trở nên người chống nghịch Chúa. Ông cảnh báo họ: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em… Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi” (Gia. 4:7-8). Nhưng bằng cách nào?

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em” (c.8). Những lời này nói đến sự thanh tẩy, miêu tả sự cần thiết của việc quay trở lại với Chúa để gột rửa mọi tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta. Kế đến, Gia-cơ giải thích thêm về phương pháp rửa sạch: “Hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên” (c.9-10).

Chúng ta cần hạ mình để giải quyết tội lỗi. Nhưng, Ha-lê-lu-gia, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên người thờ phượng Ngài.