Vào những ngày đầu của cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ, một cuộc viễn chinh đã được triển khai chống lại các lực lượng Anh Quốc ở Quebec. Khi đoàn viễn chinh đi ngang qua Newburyport, Massachusetts, trên đường đến Canada, họ đã ghé thăm ngôi mộ của nhà truyền giáo nổi tiếng George Whitefield. Quan tài của Whitefield bị mở ra, và phần cổ và tay bộ lễ phục của ông bị lấy đi. Quần áo của ông bị cắt ra nhiều mảnh và phân phát trong niềm tin sai lầm rằng bằng cách nào đó chúng có thể giúp các binh sĩ được thành công.

Cuộc viễn chinh đã thất bại. Nhưng những điều các binh sĩ làm đã chứng tỏ xu hướng của con người là thay vì tin vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, họ muốn tin cậy vào điều gì đó khác như tiền bạc, sức lực của con người hay thậm chí là những truyền thống tôn giáo – để đảm bảo sự an ninh của mình. Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân sự của Ngài về điều này khi quân A-si-ri đe dọa xâm lược và họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Pha-ra-ôn thay vì từ bỏ tội lỗi và trở về với Ngài: “Chúa là Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu; Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh.’ Nhưng các ngươi đã không muốn như thế! Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn!’” (Ês. 30:15-16).

Cuộc “viễn chinh” của họ cũng đã thất bại (như Đức Chúa Trời đã nói trước) và quân A-si-ri đã tràn vào Giu-đa. Nhưng Chúa cũng nói với dân sự Ngài rằng: “Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi”. Kể cả khi chúng ta tin cậy vào những điều kém quan trọng, thì Chúa vẫn dang tay ra để giúp chúng ta trở lại cùng Ngài. “Phước cho mọi người trông đợi Ngài!” (c.18).