Trong mười bốn năm, chiếc xe tự hành trên Sao Hỏa mang tên Cơ Hội đã đều đặn liên lạc với những người ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA. Sau khi đáp xuống vào năm 2004, nó đã di chuyển 45km trên bề mặt Sao Hỏa, chụp hàng ngàn bức ảnh và phân tích nhiều mẫu địa chất. Nhưng đến năm 2018, sự liên lạc giữa xe tự hành Cơ Hội và các nhà khoa học chấm dứt khi cơn bão cát lớn đã bao phủ các tấm năng lượng mặt trời, khiến nó bị mất nguồn.

Có khi nào chúng ta để “bụi bẩn” ngăn trở chúng ta ‘liên lạc’ với Đấng ở bên ngoài thế giới này không? Khi nói đến sự cầu nguyện – hay còn gọi là tương giao với Chúa – chúng ta có thể bị ngăn trở bởi một số điều.

Kinh Thánh nói rằng tội lỗi có thể ngăn trở mối liên hệ của chúng ta với Chúa. “Nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu” (Thi. 66:18). Chúa Jêsus dạy: “Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con” (Mác 11:25). Mối tương giao của chúng ta với Chúa cũng có thể bị ngăn trở bởi sự nghi ngờ và những nan đề trong mối liên hệ (Gia. 1:5-7; I Phi. 3:7).

Xe tự hành Cơ Hội dường như bị mất liên lạc vĩnh viễn. Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta không bị trở ngại. Bởi công tác của Thánh Linh, Đức Chúa Trời đầy yêu thương sẽ kéo chúng ta trở lại trong mối tương giao mới mẻ với Ngài. Bởi ân điển của Chúa, khi xưng tội mình và đến với Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm mối tương giao tuyệt vời nhất mà cõi vũ trụ từng biết đến: chúng ta được cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết.