Tôi đặt quyển Kinh Thánh lên bục giảng và nhìn xuống những gương mặt háo hức chờ đợi tôi bắt đầu sứ điệp. Tôi đã cầu nguyện và chuẩn bị nhưng sao tôi không thể thốt nên lời?

Ngươi không xứng đáng. Sẽ chẳng ai nghe ngươi đâu, đặc biệt khi họ biết quá khứ của ngươi. Chúa sẽ không bao giờ sử dụng ngươi. Những lời này được thốt ra theo nhiều cách, thiêu đốt tấm lòng và tâm trí của tôi, thổi bùng lên cuộc chiến dài cả thập kỷ để chống trả những lời dối trá mà tôi rất dễ tin vào. Mặc dù tôi biết những lời này không đúng, nhưng dường như tôi không thể nào thoát khỏi bất an và sợ hãi. Và rồi tôi mở Kinh Thánh ra.

Giở đến Châm Ngôn 30:5, tôi hít thở chậm trước khi bắt đầu đọc lớn tiếng: “Mọi lời của Đức Chúa Trời đều được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho người nương cậy nơi Ngài”. Tôi nhắm mắt lại khi sự bình an tràn ngập trong lòng và tôi bắt đầu chia sẻ lời chứng của mình với mọi người.

Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm những lời tiêu cực của người khác khiến mình bị tê liệt ra sao. Tuy nhiên, lời Chúa “được tinh luyện”, toàn hảo và chân thật. Khi con cái Chúa bị cám dỗ tin vào những quan niệm sai trật về giá trị hay mục đích của mình, thì chân lý trường tồn và không sai lầm của Chúa bảo vệ tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể nói như tác giả thi thiên rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, con nhớ lại các phán quyết từ xưa của Ngài, nên con được an ủi” (Thi. 119:52).

Hãy chống lại những lời dối trá về Chúa, về chính mình và về người khác bằng cách thay thế những lời nói tiêu cực bằng Kinh Thánh.