Mặc dù Sam không làm gì sai, nhưng anh đã bị mất việc trong dây chuyền lắp ráp. Sự bất cẩn của tổ khác đã khiến những chiếc xe hơi mà họ lắp ráp gặp vấn đề. Sau khi báo chí đăng nhiều vụ tai nạn liên quan đến dòng xe đó, những khách hàng cẩn trọng đã ngừng mua thương hiệu của họ. Công ty phải cắt giảm biên chế khiến Sam bị mất việc. Anh bị thiệt hại liên đới và điều này thật không công bằng.

Sự thiệt hại liên đới đầu tiên trong lịch sử xảy ra ngay sau tội lỗi đầu tiên. A-đam và Ê-va xấu hổ về sự trần truồng của họ nên Đức Chúa Trời nhân từ đã “lấy da thú kết thành chiếc áo dài” cho họ (Sáng. 3:21). Thật đau lòng khi tưởng tượng, nhưng một hoặc nhiều con vật trước đó luôn được an toàn trong khu vườn giờ đây bị giết và lột da.

Về sau thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chúa phán với Y-sơ-ra-ên: “Mỗi ngày, vua phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con chiên con một tuổi không tì vết vào mỗi buổi sáng” (Êx. 46:13). Mỗi ngày. Có bao nhiêu ngàn con vật đã bị dâng làm sinh tế vì cớ tội lỗi của con người?

Cái chết của con sinh tế là cần thiết để trả giá cho tội lỗi của chúng ta đến khi Chúa Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đến để cất tội lỗi đi (Gi. 1:29). Hãy gọi điều này là “phục hồi liên đới”. Tội của A-đam giết chết chúng ta, còn sự vâng phục của A-đam sau cùng (tức là Đấng Christ) phục hồi tất cả những ai tin Ngài (Rô. 5:17-19). Sự phục hồi liên đới là không công bằng – việc đó đòi hỏi Chúa Jêsus phải hy sinh mạng sống Ngài – nhưng là miễn phí. Hãy đến với Chúa Jêsus, đặt lòng tin nơi Ngài và nhận lãnh sự cứu rỗi Ngài ban, thì sự sống công chính của Ngài sẽ được kể là của bạn.