Khi Franz Jägerstätter được Đức Quốc xã biệt phái trong Đệ nhị thế chiến, ông đã hoàn tất chương trình huấn luyện quân đội căn bản nhưng từ chối tuyên thệ trung thành với Adolf Hitler. Chính quyền cho phép Franz trở về trang trại của ông, nhưng sau đó họ triệu tập ông làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi thấy rõ hệ tư tưởng của Đức Quốc xã và biết về nạn diệt chủng người Do Thái, Jägerstätter quyết định rằng để bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, ông sẽ không bao giờ chiến đấu cho Đức Quốc xã nữa. Ông bị bắt và kết án tử hình, để lại vợ và ba con gái.

Trong những năm qua, nhiều tín hữu – dưới hiểm họa của cái chết – đã kiên quyết từ chối khi bị yêu cầu phải bất tuân với Đức Chúa Trời. Câu chuyện của Đa-ni-ên là một câu chuyện như vậy. Khi sắc lệnh của triều đình đe dọa rằng bất cứ ai “cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua” (Đa. 6:12) sẽ bị quăng vào hang sư tử, thì Đa-ni-ên không màng đến sự an toàn và vẫn trung tín. “Mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay” (c.10). Vị tiên tri này quỳ gối xuống trước Chúa – và chỉ Chúa mà thôi – cho dù phải trả giá thế nào.

Đôi khi, sự lựa chọn của chúng ta rất rõ ràng. Dù tất cả mọi người xung quanh nài nỉ chúng ta đi theo quan điểm phổ biến, dù danh tiếng hay phúc lợi của chúng ta bị đe dọa, nguyện chúng ta không bao giờ từ bỏ sự vâng lời Chúa. Dù đôi khi phải trả giá đắt, thì tất cả những gì chúng ta có thể đưa ra là sự kiên quyết từ chối.