Vài năm trước, tôi ứng tuyển vào làm cho một tổ chức Cơ Đốc và được trình bày về danh sách những quy tắc liên quan đến việc dùng rượu, thuốc lá và một số hình thức giải trí. Lời giải thích là: “Chúng tôi mong đợi nhân viên hành xử theo tiêu chuẩn Cơ Đốc”. Tôi đồng tình với danh sách này với nhiều lý do không liên quan đến niềm tin, vì tôi không làm những việc đó. Nhưng lý lẽ trong tôi lại nghĩ: Sao họ lại không có một danh sách về việc không được kiêu ngạo, vô tâm, thô lỗ, thờ ơ về thuộc linh và hay chỉ trích? Không có điều nào trong số này được nhắc đến cả.

Việc theo Chúa Jêsus không thể được định nghĩa bởi danh sách những quy tắc. Đó là cuộc đời khó đong đếm nhưng có thể được miêu tả rõ nhất bằng từ “đẹp đẽ”.

Bài giảng Các Phước Lành trong Ma-thi-ơ 5:3-10 tóm lại vẻ đẹp đó: những ai có Thánh Linh của Chúa Jêsus ngự trị và phụ thuộc vào Ngài là những người khiêm nhường, nhu mì. Họ cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ của người khác. Họ hiền lành và tốt bụng. Họ khao khát điều tốt lành ở chính mình và người khác. Họ thương xót những ai đang tranh chiến và thất bại. Họ kiên định trong tình yêu dành cho Chúa Jêsus. Họ tràn đầy sự bình an và luôn đem đến sự hòa thuận. Họ tử tế với những ai đối xử tệ với họ, lấy thiện báo ác. Và họ được phước, từ này có nghĩa là “hạnh phúc” trong ý nghĩa sâu sắc nhất.

Đời sống như vậy thu hút sự chú ý của người khác và nó thuộc về những ai đến với Chúa Jêsus và cầu xin Ngài ban cho họ đời sống đó.