Trong 5 năm cuối của thập niên 1800, châu chấu tràn xuống Minnesota, phá hoại mùa màng. Nông dân cố gắng bắt châu chấu bằng nhựa đường và đốt ruộng để diệt trứng của chúng. Cảm thấy tuyệt vọng và trên bờ vực của nạn đói, nhiều người đề nghị tổ chức ngày cầu nguyện toàn bang, cùng nhau khẩn thiết tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa. Vị thống đốc bang lúc đó đành nhượng bộ dành riêng ngày 26/4 để cầu nguyện.

Những ngày sau buổi cầu nguyện chung đó, thời tiết ấm lên và trứng châu chấu bắt đầu nở. Nhưng bốn ngày sau, nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến nhiều người ngạc nhiên và vui mừng, bởi vì nhiệt độ đóng băng đã giết chết ấu trùng. Người dân Minnesota lại một lần nữa thu hoạch mùa màng của họ với bắp, lúa mì và yến mạch.

Bởi sự cầu nguyện, dân Chúa dưới triều vua Giô-sa-phát cũng đã kinh nghiệm sự giải cứu. Khi nhà vua biết có đạo binh lớn đang tiến đến chống lại mình, ông đã kêu gọi dân Chúa cầu nguyện và kiêng ăn. Dân sự nhắc lại cách Chúa đã cứu họ trong quá khứ. Và Giô-sa-phát nói rằng nếu tai họa đến trên họ “hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói” thì họ sẽ kêu cầu Chúa vì biết rằng Ngài sẽ nghe và cứu họ (II Sử. 20:9).

Chúa đã giải cứu dân sự Ngài khỏi các đạo quân xâm lược và Ngài lắng nghe khi chúng ta kêu cầu Ngài trong cơn khốn cùng. Cho dù mối bận tâm của bạn là gì – nan đề trong mối liên hệ hay mối đe dọa nào đó từ thế giới tự nhiên – hãy trình dâng cho Chúa trong lời cầu nguyện. Không có gì là quá khó với Ngài.