Năm 2019, cơn bão Dorian đổ bộ vào quần đảo Bahamas với mưa và gió lớn dữ dội, kèm theo lũ lụt – đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Trong lúc trú ở nhà với đứa con trai tuổi trưởng thành bị bại não, Brent biết rằng họ cần phải đi. Dù Brent bị mù, nhưng ông cần phải cứu con trai mình. Thật nhẹ nhàng, ông vác cậu con trai lên vai và bước xuống dòng nước dâng cao tới cằm để đưa cậu đến nơi an toàn.

Nếu người cha trên đất đối diện với trở ngại lớn mà còn tha thiết muốn giúp con mình, thì hãy nghĩ xem Cha Thiên Thượng của chúng ta còn quan tâm đến con cái Ngài dường nào. Môi-se nhắc lại Chúa đã bồng ẵm dân sự Ngài ra sao kể cả khi họ đối diện với sự nao núng đức tin. Ông nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên về cách Chúa đã giải phóng họ, chu cấp thức ăn và nước uống trong sa mạc, chiến đấu với kẻ thù của họ và dẫn dắt họ bằng trụ mây và trụ lửa. Suy ngẫm về nhiều cách mà Chúa đã hành động thay cho họ, Môi-se nói: “Còn trong hoang mạc, là nơi anh em thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẵm anh em như một người cha bồng ẵm con” (Phục. 1:31).

Hành trình qua đồng vắng của dân Y-sơ-ra-ên thật không dễ dàng và đôi lúc đức tin họ cũng nao sờn. Nhưng hành trình đó cho thấy rất rõ sự bảo vệ và chu cấp của Chúa. Hình ảnh người cha bồng ẵm đứa con – nhẹ nhàng, can đảm, chắc chắn – là hình ảnh tuyệt vời về cách Chúa chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên. Kể cả khi đối diện với những thách thức để đức tin được tôi luyện, chúng ta có thể nhớ rằng Chúa ở đó để bồng ẵm chúng ta vượt qua.