Lara và Dave khao khát có con, nhưng bác sĩ bảo rằng họ không thể. Lara tâm sự với một người bạn: “Tôi đã có những cuộc trò chuyện hết sức chân thành với Chúa”. Và sau một trong những lần “trò chuyện với Chúa”, vợ chồng cô đến gặp vị mục sư đã nói với họ về mục vụ con nuôi của hội thánh. Một năm sau, họ đã nhận một bé trai làm con nuôi.

Trong Sáng Thế Ký 15, Kinh Thánh kể về cuộc trò chuyện chân thành khác – lần này là giữa Áp-ram với Chúa. Chúa phán: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn” (c.1). Nhưng Áp-ram không chắc chắn về lời hứa của Chúa cho tương lai của ông, nên ông đã chân thành đáp lại: “Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái” (c.2).

Trước đó Chúa đã nói với Áp-ram: “Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như bụi trên đất” (13:16). Giờ đây Áp-ram – trong một khoảnh khắc rất con người – đã nhắc Chúa về điều đó. Nhưng hãy lưu ý câu trả lời của Chúa: Ngài bảo đảm với Áp-ram bằng cách bảo ông nhìn lên trời và “nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi”, ngụ ý rằng dòng dõi ông sẽ nhiều vô số kể (15:5).

Chúa thật tốt lành! Ngài không chỉ cho phép những lời cầu nguyện chân thành như vậy mà còn nhẹ nhàng tái bảo đảm với Áp-ram! Sau đó, Chúa đổi tên ông thành Áp-ra-ham (“cha của nhiều dân tộc”). Giống như Áp-ra-ham, bạn và tôi cũng có thể cởi mở chia sẻ lòng mình với Chúa và biết rằng chúng ta có thể tin cậy Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho chúng ta và những người khác.