Clifford Williams bị kết án tử hình vì tội giết người mà ông không gây ra. Từ trong xà lim tử hình, ông gửi đơn đề nghị xem xét lại bằng chứng chống lại mình trong vô vọng. Mỗi tờ đơn thỉnh cầu đều bị từ chối – suốt bốn mươi hai năm. Sau đó, luật sư Shelley Thibodeau biết đến trường hợp của ông. Cô thấy rằng không chỉ không có bằng chứng để kết tội Williams mà còn có một người đàn ông khác đã thú nhận tội ác. Ở tuổi bảy mươi sáu, Williams cuối cùng đã được minh oan và trả tự do.

Tiên tri Giê-rê-mi và tiên tri U-ri cũng đã gặp rắc rối lớn. Họ nói với người Giu-đa rằng Đức Chúa Trời báo trước Ngài sẽ đoán phạt dân sự nếu họ không ăn năn (Giê. 26:12–13, 20). Thông điệp này khiến toàn dân và các lãnh đạo của Giu-đa tức giận, họ tìm cách giết cả hai vị tiên tri. Họ đã giết U-ri. Ông trốn sang Ai Cập, nhưng bị giải về để đối mặt với vua Giê-hô-gia-kim, người đã “ra lệnh giết ông ấy bằng gươm” (c.23). Tại sao họ không giết Giê-rê-mi? Một phần vì A-hi-cam “bênh vực Giê-rê-mi, không để ông chết về tay dân chúng” (c.24).

Có thể chúng ta không biết ai sắp đối mặt với cái chết, nhưng chúng ta có thể biết ai đó cần sự giúp đỡ của mình. Quyền lợi của ai bị chà đạp? Tài năng của ai bị loại bỏ? Tiếng nói của ai không được nghe thấy? Việc dấn thân như Thibodeau hoặc A-hi-cam có thể là nguy hiểm, nhưng vô cùng đúng đắn. Ai là người mà Chúa muốn chúng ta bênh vực?