Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo nổi tiếng người Mỹ, từng mô tả chính mình đã tranh chiến rất nhiều để chấp nhận Kinh Thánh là hoàn toàn có thật. Một đêm nọ, khi đi dạo một mình dưới ánh trăng tại khu nghỉ dưỡng ở dãy núi San Bernardino, ông quỳ gối và đặt cuốn Kinh Thánh lên một gốc cây, chỉ có thể “lắp bắp” lời cầu nguyện: “Ôi, Chúa ơi! Có rất nhiều điều trong cuốn sách này con không hiểu.”

Bằng cách thú nhận sự bối rối của mình, Mục sư Graham nói rằng Đức Thánh Linh cuối cùng đã “cho tôi tự do để nói điều đó. “Lạy Cha, con sẽ chấp nhận đây là Lời của Ngài bằng đức tin!” Khi đứng lên, ông vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng ông nói: “Con biết có một trận chiến thuộc linh trong tâm hồn con và Ngài đã giúp con chiến thắng.”

Nhà tiên tri trẻ Giê-rê-mi cũng đã chiến đấu trong các trận chiến thuộc linh. Tuy nhiên, ông luôn tìm kiếm câu trả lời trong Kinh Thánh. “Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi; lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con” (Giê. 15:16). Ông tuyên bố: “Lời của Đức Giê-hô-va… như ngọn lửa thiêu đốt lòng con, âm ỉ trong xương con” (20: 8-9). Charles Spurgeon, nhà truyền giáo thế kỷ 19 đã viết: “[Giê-rê-mi] đưa chúng ta vào một bí mật. Đời sống bên ngoài, đặc biệt là chức vụ trung tín của ông, là do tình yêu trong tấm lòng ông đối với lời mà ông rao giảng.”

Chúng ta cũng có thể định hình cuộc sống của mình nhờ sự khôn ngoan của Kinh Thánh bất kể những khó khăn. Chúng ta có thể tiếp tục học Kinh Thánh như mọi khi bằng đức tin.