Khi kẻ móc túi tìm cách trộm tài sản của tôi trong lúc tôi đang đi du lịch ở quốc gia khác, tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đã đọc các cảnh báo về nguy cơ bị trộm đồ trên tàu điện ngầm, vì vậy tôi biết phải làm gì để bảo vệ ví của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

May mắn là người đó trượt tay làm rơi ví của tôi xuống sàn nên tôi lấy lại được. Nhưng sự việc đó đã nhắc nhở tôi rằng tôi nên lưu ý đến những lời cảnh báo.

Chúng ta không thích nghĩ đến các cảnh báo vì nghĩ rằng chúng sẽ cản trở chúng ta tận hưởng cuộc sống, nhưng đó là điều bắt buộc phải chú ý. Chẳng hạn, Chúa Jêsus đã cho chúng ta lời cảnh báo rõ ràng khi Ngài sai các môn đồ đi rao truyền về vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời (Mat. 10:7). Ngài phán: “Hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (c.32-33).

Chúng ta có quyền lựa chọn. Trong tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã ban Đấng Cứu Thế và chương trình cứu rỗi để chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài đời đời. Nhưng nếu quay lưng lại với Đức Chúa Trời, chọn khước từ sứ điệp cứu rỗi và sự sống thật mà Ngài ban cho cả bây giờ và mãi mãi thì chúng ta sẽ mất cơ hội được ở với Ngài.

Nguyện chúng ta tin cậy nơi Chúa Jêsus, Đấng đã chọn để cứu chúng ta khỏi sự chia cách đời đời với Đấng yêu thương và tạo dựng chúng ta.