Chồng và con trai tôi lướt các kênh truyền hình tìm phim để xem và phát hiện ra rằng bộ phim yêu thích của họ đang chiếu. Vì họ thích xem những cảnh cuối, nên việc tìm kiếm trở thành trò chơi. Họ cố gắng tìm tám phân đoạn phim yêu thích. Tôi bực bội hỏi tại sao họ không chọn một bộ phim để xem ngay từ đầu. Chồng tôi cười: “Có ai lại không thích một kết thúc đẹp cơ chứ?”

Tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng trông chờ phần cuối của những cuốn sách hoặc bộ phim mình yêu thích. Tôi thậm chí còn đọc lướt Kinh Thánh và tập trung vào những phần mình yêu thích hoặc những câu chuyện có vẻ hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Nhưng Đức Thánh Linh sử dụng mọi lời của Đức Chúa Trời, là lời đáng tin cậy và đem đến sự biến đổi cuộc đời khi chúng ta áp dụng vào đời sống, và Ngài khẳng định rằng câu chuyện của Ngài sẽ kết thúc tốt đẹp cho những ai tin nhận Chúa Jêsus.

Đấng Christ tuyên bố chính Ngài là “An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Khải. 22:13). Ngài tuyên bố rằng con dân Ngài sẽ được hưởng sự sống đời đời (c.14) và cảnh báo những ai dám thêm hoặc bớt “lời tiên tri trong sách nầy” (c.18-19).

Có thể chúng ta không biết hoặc không hiểu mọi điều trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Jêsus sẽ trở lại. Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ xóa sạch tội lỗi, sửa lại mọi điều sai trái, làm cho mọi thứ trở nên mới và trị vì đời đời như một vị Vua yêu thương. Đó là một kết thúc tuyệt vời dẫn đến khởi đầu mới của chúng ta!