Một bông hoa hướng dương vươn cao giữa quốc lộ vắng vẻ, chỉ cách làn đi nhanh vài bước chân. Khi lái xe qua, tôi tự hỏi nó sinh trưởng ở đó như thế nào trong khi tôi không hề thấy có hoa hướng dương nào khác suốt hàng ki-lô-mét. Chỉ có Chúa mới có thể tạo ra loại cây cứng cáp đến mức có thể lớn lên trên lòng đường, trong lớp sỏi xám ở dải phân cách. Cây hướng dương ở đó, phát triển mạnh mẽ, đung đưa nhẹ nhàng trong gió và vui vẻ chào đón du khách khi họ vội vã đi qua.

Cựu Ước kể câu chuyện về một vị vua trung thành của Giu-đa, ông cũng xuất hiện cách bất ngờ. Dù tổ phụ của vua Giô-si-a phục vụ các thần khác; nhưng sau khi nắm quyền được tám năm, “khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình” (II Sử. 34:3). Ông sai người đến “sửa sang đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (c.8) và trong khi làm, họ tìm được Cuốn sách Luật pháp (năm sách đầu tiên của Cựu Ước; c.14). Sau đó, Đức Chúa Trời đã soi dẫn Giô-si-a để dẫn dắt toàn dân Giu-đa trở về với đức tin của tổ phụ họ, và họ đã phục vụ Chúa “trọn đời Giô-si-a” (c.33).

Chúa của chúng ta là Đấng ban ơn phước diệu kỳ. Ngài có thể khiến những điều tốt đẹp bất ngờ nảy sinh từ những hoàn cảnh bất lợi nhất. Hãy chăm xem Ngài. Có thể Ngài sẽ thực hiện điều đó trong ngày hôm nay.