Đã đến lúc cần đổi mới nội thất bên trong nhà. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị sơn lại một căn phòng, thì chính quyền tiểu bang thông báo họ sẽ tạm ngừng bán nhiều loại vật dụng sửa chữa vì đại dịch COVID-19. Vừa nghe được thông báo, tôi chạy ngay đến cửa hàng và mua những vật liệu cần thiết. Đơn giản là bạn không thể cải tạo nhà nếu không có những vật dụng thích hợp.

Phao-lô cũng đã ít nhiều nghĩ đến dự án cải tạo khi ông viết Ê-phê-sô 4. Nhưng điều ông nói đến còn vượt xa hơn cả những sự thay đổi bề ngoài. Mặc dù việc tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa khiến chúng ta trở nên tạo vật mới, nhưng vẫn còn một số công tác tiếp diễn mà Thánh Linh cần phải làm. Việc đó cần thời gian và sự hành động của Ngài để làm trọn “chân lý công chính và thánh khiết” (Êph. 4:24).

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh tạo ra những thay đổi cần thiết bên trong, có thể giúp chúng ta phản chiếu Chúa Jêsus qua lời nói và hành động của mình. Ngài giúp chúng ta“nói thật” thay vì nói lời dối trá (c.25). Ngài hướng dẫn chúng ta tránh xa tội lỗi liên quan tới sự tức giận (c.26). Và Ngài chỉ dẫn để chúng ta nói ra những lời “tốt đẹp, có tính xây dựng” (c.29). Những hành động ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh là một phần của sự thay đổi bên trong được bày tỏ ra qua sự nhân từ, thương xót và tha thứ (c.32). Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta để khiến chúng ta có thể bắt chước chính Chúa Jêsus và phản chiếu tấm lòng của Cha Thiên Thượng (c.24; 5:1).