Mặc dù tôi và các bạn cùng lớp đại học thỉnh thoảng trốn một số tiết ở trường, nhưng mọi người luôn bảo đảm sẽ tham dự buổi học của Giáo sư Chris vào tuần lễ trước kỳ thi cuối năm. Đó là lúc ông hé lộ những gợi ý quan trọng của các câu hỏi trong bài thi mà ông đã soạn.

Tôi luôn thắc mắc vì sao ông lại làm như vậy cho đến khi tôi nhận ra giáo sư Chris thật lòng muốn chúng tôi thi tốt. Ông có những tiêu chuẩn cao nhưng ông sẽ giúp chúng tôi đạt được chúng. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là có mặt và lắng nghe để có thể chuẩn bị cách chu đáo.

Tôi chợt nhận ra Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Ngài không hạ thấp tiêu chuẩn của Ngài, nhưng vì mong ước chúng ta được giống như Ngài, nên đã ban Đức Thánh Linh để giúp chúng ta đạt được những tiêu chuẩn đó.

Trong Giê-rê-mi 3:11-14, Chúa kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên bất trung thừa nhận tội lỗi và trở lại cùng Ngài. Nhưng Chúa biết họ rất cứng lòng và yếu đuối, nên Ngài giúp đỡ họ. Ngài hứa sẽ “chữa lành chứng bội bạc” của họ (c.22) và Ngài đã sai những người chăn đến để chăn dắt họ (c.15).

Thật được yên ủi khi biết rằng bất kể chúng ta đang bị mắc kẹt trong tội lỗi nghiêm trọng nào hoặc xa cách Chúa bao nhiêu, thì Ngài vẫn sẵn sàng chữa lành chúng ta khỏi sự bất trung của mình! Tất cả những gì chúng ta cần làm là thừa nhận đường lối sai trái và để Thánh Linh Ngài bắt đầu thay đổi tấm lòng chúng ta.